Kutahyamm43.Tr.Gg

Kronolojik Tarihi

KRONOLOJİK KÜTAHYA TARİHİ

M.Ö.(1800-1200)

Hitit  Dönemi,

M.Ö.(1460-1200)

Assuva  Konfederasyonu  içinde Kütahya,

M.Ö.(1200-676)

Frigler Dönemi,

M.Ö.(607-546)

Lidya  Dönemi,

M.Ö.(546-334)

Persler  Dönemi,

M.Ö.(334-281)

İskender  Dönemi,

M.Ö.(281-133)

Bergama  Dönemi,

M.Ö.(133)-M.S.(395)

Roma  Dönemi,

M.S. 395

Bizans Dönemi’nin  başlaması,

M.S. 8.yy

Kütahya Kalesi’nin  inşası,

1078

Kütahya’nın  Selçuklularca alınması,

1097

Haçlıların Kütahya’yı alıp Bizanslılara bırakması,

1182

Kütahya’nın  yeniden Selçuklulara geçmesi,

1197

Kütahya’nın Bizanslılarca geri alınması,

1233

Kentin kesin olarak Selçukluların eline geçmesi ve Kütahya Kalesine ilaveler  yapılması,

1260

Germiyanoğlu Aşiretinin Kütahya’ya  yerleşmesi,

1277

Kütahya’nın Germiyanoğullarına  ikta olarak verilmesi,

1300

Germiyanoğlu  Devleti’nin kuruluşu,

1314

Umur-Bin Savcı Medresesi’nin yapılması,

1381

Germiyanlı Devlet Hatun’un  Yıldırım Bayezid  ile evlenmesi,

1381-1389

Yıldırım  Bayezid’ın Kütahya Valiliği,

1390

Yıldırım  Bayezid’ın Germiyanoğlu  Devletine son vermesi,

1402

Timur’un Germiyanoğlu  Devleti’ni tekrar canlandırması,

1410

Yıldırım Bayezid’ın yapımını başlattığı Ulu Camii’nin tamamlanması,

1411

II. Yakup İmaret  Külliyesi’nin yapılması,

1429

Germiyanoğlu II. Yakup’un ölümü ve vasiyetiyle topraklarının Osmanlılara  geçmesi,

1451

Anadolu Beylerbeyliği  Merkezi’nin Kütahya’ya taşınması,

1511

Şahkulu  Ayaklanması,

1542-1558

Şehzade Bayezid’ın Kütahya Valiliği,

1558-1566

Sultan  II. Selim’in Kütahya Valiliği,

1766

Fincancılar Esnafı Anlaşması,

1833

Mısır ordusunun  Kütahya’yı  işgali,

1850-1851

Lajoss  Kossuth’un  Kütahya’da misafir edilmesi,

10.09.1885

İlk  telgrafın çekilmesi,

1892

Demiryolunun gelmesi,

1905

Kütahya eski Hükümet Konağı’nın  yapılışı,

20.09.1919

Kütahya Kuva-i Milliye Teşkilatının kurulması,

21.07.1920

Kütahya Milli Alayı’nın Kuruluşu,

06.08.1920

Atatürk’ün Kütahya’ya İlk Gelişi,

03.09.1920

Simav’ın işgali,

05.09.1920

Gediz’in işgali,

05.01.1921

Gediz’in Çerkez Ethem’den alınması,

13.07.1921

Altıntaş’ın  işgali,

14.07.1921

Tavşanlı’nın işgali,

17.07.1921

Kütahya’nın işgali,

28.07.1921

Yunan Kralı Konstantin’in Kütahya’ya  gelmesi,

30.08.1922

Dumlupınar Meydan Muharebesi Kütahya’nın Kurtuluşu s:18.00,

01.09.1922

Gediz’in Kurtuluşu,

03.09.1922

Emet ve Tavşanlı’nın kurtuluşu,

24.03.1923

Atatürk ve Latife Hanımın  Kütahya’yı ziyaretleri,

08.10.1923

Kütahya’nın il olması,

30.08.1922

Atatürk’ün Dumlupınar’a gelişleri,

1926

Kütahya’ya ilk elektrik verilmesi,

1926

Sümerbank Kiremit Fabrikası’nın Açılması,

23-24.01.1933

Atatürk’ün Kütahya’yı ziyaretleri,

21.06.1934

Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi’nin Alayunt İstasyonu’nda dinlenmeleri,

24.11.1954

Kütahya Şeker Fabrikası’nın açılması,

1956

Tunçbilek Termik Santralı’nın üretime başlaması,

1958

SLİ Termik Santralı’nın üretime başlaması Emet Etibor İşletmeleri’nin Açılması,

27.10.1961

TÜGSAŞ (Azot) Fabrikası’nın açılması,

1976

Kütahya Manyezit Fabrikası’nın açılması,

1981

Gümüş Fabrikası’nın açılması,

1992

Dumlupınar Üniversitesi’nin kurulması.

toplist toplist toplist